реклама

В ночь с 24 на 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики. И хотя просуществовала БНР меньше года, именно благодаря ей Беларусь получила в СССР статус отдельной республики, а не осталась автономией. А в 1990-е лишь республики смогли получить независимость — не будь сто лет назад этой попытки, возможно, сегодня наша страна не была бы самостоятельным государством. О том, как зарождалась наша независимость, как наши предки жили в 1918-м, за что боролись, о чем мечтали и как обустраивали свой быт сто лет назад — в спецпроекте TUT.BY «100 лет БНР».

У ноч з 24 на 25 сакавіка 1918 года была абвешчана незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. І хоць праіснавала БНР менш за год, менавіта дзякуючы ёй Беларусь атрымала ў СССР статус асобнай рэспублікі, а не засталася аўтаноміяй. А ў 1990-я толькі рэспублікі змаглі атрымаць незалежнасьць — калі б не гэта спроба сто гадоў таму, магчыма, сёння наша краіна не была самастойнай дзяржавай. Пра тое, як зараджалася наша незалежнасць, як нашы продкі жылі ў 1918-м, за што змагаліся, пра што марылі і як ўладкоўвалі свой побыт — у спецпраекце TUT.BY «100 год БНР».